Informacja

Samorząd Województwa Małopolskiego widząc potrzebę wsparcia spółek wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego oraz konieczność utrzymania w sprawności coraz bardziej wyeksploatowanych systemów melioracyjnych m.in. urządzeń wodnych, służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

XIX Puchar Wójta Gminy Spytkowice

Projekt pt. "Leśne skrzaty w Gminie Spytkowice"

Projekt pt. „Leśne skrzaty w Gminie Spytkowice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Konkurs na wsparcie rozwoju turystyki w Polsce

Link do trwającego konkursu na wsparcie rozwoju turystyki w Polsce.
https://www.gov.pl/web/rozwoj/konkurs-na-wsparcie-rozwoju-turystyki-w-po...

Jasełka Gminne 2020

W dniu 19 stycznia 2020r. odbyły się Jasełka Gminne, podczas których wystąpiły dzieci z Gminnego Przedszkola „Stokrotka” oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Spytkowicach.

Informacja Starosty Nowotarskiego

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS