WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci Urzędu Gminy w Spytkowicach.

Uprzejmie informujemy, że pomimo wprowadzonych dodatkowych obostrzeń związanych ze wzmożonym rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2 Urząd Gminy pracuje bez zmian na dotychczasowych zasadach w godzinach od 7.45- 15.45

Kasa czynna od 8.00 do 12.00

Przypominamy, że jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy, bardzo prosimy o WCZEŚNIEJSZE SKONSULTOWANIE WIZYTY TELEFONICZNIE.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Spytkowice na rok 2021

Ogłoszenie

Gmina Spytkowice  będzie kontynuować inwentaryzację kotłów grzewczych na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, pelet, biomasa), oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych na terenie naszej Gminy, zgodnie z art. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2018r poz.1454 z póź. zm) i zapisów rozdziałów 3.3 i 4.2 Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego  przyjętego uchwałą Nr. XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017r.

Informacja

 W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc  finansową.
Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Konsultacje w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr  XI/52/2011w sprawie: „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"

Informacja koła łowieckiego "Bór"

Zarząd koła łowieckiego „Bór” w Spytkowicach informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie gminy Spytkowice w sezonie łowieckim 2020/2021.

Dn.07.11.2020 w godz.8-16 miejsce plowania od leśniczówki „Beskid” w kierunku Raby.

Dn.29.11.2020 w godz.8-16 miejsce polowania od Raby w kierunku leśniczówki „Beskid”.

Dn.13.12.2020 w godz.8-16 miejsce polowania Banasiowe w kierunku leśniczówki „Beskid”.

Ogłoszenie

Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Państwo w związku z apelem Rachmistrza Terenowego, jak również apelem Gminnego Komisarza Spisowego w Spytkowicach prosimy Państwa o odbieranie telefonów, które wykonuje Rachmistrz, aby  dokonać spisu w Państwa gospodarstwie rolnym.

Informujemy również że mogą Państwo cały czas dokonać samospisu internetowego do końca trwania Powszechnego Spisu Rolnego, czyli do 30.11.2020r.

URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU ZAWIESZA OBSŁUGĘ BEZPOŚREDNIĄ

Ze względu na wprowadzenie w powiecie nowotarskim zwiększonych obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń COVID-19, Urząd Skarbowy w Nowym Targu, nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej
Od 5 października 2020 r. do odwołania, żeby ograniczyć potencjalne źródło zakażeń, Urząd Skarbowy w Nowym Targu nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej. Obsługa klientów, realizowana będzie wyłącznie poprzez usługi elektroniczne oraz informację telefoniczną.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS