Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe oraz agroturystyka)

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe oraz agroturystyka)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020 w gminie Spytkowice

W dniu 25.11.2019 r. Rada Gminy Spytkowice podjęła nową uchwałę w sprawie  zmiany wysokości stawki  opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice, w której określono miesięczną stawkę opłaty za odbiór odpadów w wysokości 16 zł, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Komunikat Prezesa Miedzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Ogłoszenie WKU w Nowym Targu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert "Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice"

WPIS DO REJESTRU BDO

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS