Ogłoszenie

WÓJT GMINY SPYTKOWICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE od 1.11.2016 r. W URZĘDZIE GMINY SPYTKOWICE
- stanowisko podinspektor ds. ochrony środowiska i  gospodarki odpadami komunalnymi
Liczba etatów  -  1 etat
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu pn: „Roczny program współpracy samorządu Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

APEL W SPRAWIE WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW

W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po miejscowości, często narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, mieszkańców, a szczególnie dzieci. W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez mieszkańców. Bardzo często właściciele czworonogów nie trzymają ich na uwięzi, w kojcu czy zamkniętej posesji, pozwalając psom biegać samowolnie po wsi.

XIV Przegląd recytatorski im K.Kracik

XIV Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik odszedł już do historii. Po raz czternasty wskrzesiliśmy pamięć o naszej miejscowej poetce, gawędziarce, animatorce kulturalnej i wielkiej ambasadorce naszej miejscowości, która propagowała kulturę daleko poza granicami Spytkowic. Rokrocznie zapraszamy do delektowania się żywym słowem uczniów z okolicznych miejscowości, aby kontynuować pragnienie patronki naszych spotkań , którym było ocalenie miejscowej gwary i zwyczajów ludowych.

I otwarty turniej szachowy w Spytkowicach

W dniu 25 września odbył się I Otwarty Turniej Szachowy w Spytkowicach.

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Spytkowice RSS