Kultura

Ogłoszenie - GCK

POSZUKIWANI RĘKODZIELNICY ZE  SPYTKOWIC
Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach poszukuje osób z terenu Spytkowic  zajmujących się szeroko pojętym rękodzielnictwem (haft, koronkarstwo, kowalstwo, wyplatanie koszy, malarstwo i rzeźba, bibułkarstwo  itp.)
Osoby, które w niedługim czasie zgłoszą się do Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach zostaną zaprezentowane w albumie poświeconym rękodzielnikom z terenu Spytkowic, Raby Wyżnej i Rabki.
Album ten zostanie wydany przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby - LGD Raba Wyżna.

Zaproszenie

Zaproszenie na XI Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik

Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach oraz Związek Podhalan Oddział Spytkowice zapraszają na XI Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik, który odbędzie się dnia 9 listopada 2013r. o godz. 10:00 w salce parafialnej w Spytkowicach.

Celem tego konkursu jest popularyzacja kultury i tradycji regionu oraz uczczenie pamięci poetki i gawędziarki Katarzyny Kracik.

Kalendarz imprez 2013

1

13.01.

Jasełka dla mieszkańców

Sala parafialna Związek Podhalan
2 3.02 

Puchar swata

 

Towarzystwo Cyklistów „Orzeł”

3 luty

Puchar Wójta w narciarstwie alpejskim

Historia Przeglądów Recytatorskich im. Katarzyny Kracik

I Przegląd Recytatorski im.Katarzyny Kracik  odbył się  w lutym 2003 roku. Właściwie była  to wieczornica poetycka z udziałem kilkunastu  uczniów szkół   podstawowych ze Spytkowic, na której zaprezentowana została sylwetka zmarłej kilka miesięcy wcześniej poetki i działaczki społecznej. Ponieważ osoba poetki mało była znana najmłodszym uczniom szkoły, postanowiono  przybliżyć jej osobę i twórczość przez  „żywe słowo”  czyli recytacje  utworów .

Z życia polonii

Strony

Subscribe to RSS - Kultura