GOPS

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert "Świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych na terenie Gminy Spytkowice w okresie od 02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.”

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dożywianie dzieci w placówce przedszkolnej na terenie Gminy Spytkowice w okresie od 02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.”
 

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że wydawanie wniosków papierowych na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2018/2019 o przyznanie świadczeń:
- świadczenia ,,Dobry Start” 300 +
- świadczenia wychowawczego 500+
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
- specjalnego zasiłku opiekuńczego
wraz z instrukcją ich wypełnienia rozpocznie się od dnia 16 lipca 2018r. (poniedziałek) w siedzibie GOPS w Spytkowicach w godzinach od 8.00 do 16.00.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Informacja

Aktualny adres strony GOPS Spytkowice: https://bip.malopolska.pl/gopsspytkowice

Strony

Subscribe to RSS - GOPS