GOPS

Informacja

Wnioski RODZINA 500+ od 1 sierpnia 2017 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczynający się 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 1sierpnia 2017 roku.  

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w sierpniu br. Ośrodek wydłuży czas pracy.

Wnioski będzie można składać w godzinach od 7.00 – 17.00

Wnioski można składać w następujący sposób:

Szansa na lepsze jutro

PRZEMOC W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do narażenia poddanych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Program "Rodzina 500 +"

Od dnia 1 kwietnia 2016r. rusza program „Rodzina 500+”
 
W Gminie Spytkowice wnioski rozpatrywać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. osobiście bądź elektronicznie (jeśli posiada się kwalifikowany lub zaufany profil na e-PUAP - więcej informacji pod adresem epuap.gov.pl)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Strony

Subskrybuj RSS - GOPS