GOPS

Szansa na lepsze jutro

PRZEMOC W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do narażenia poddanych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Program "Rodzina 500 +"

Od dnia 1 kwietnia 2016r. rusza program „Rodzina 500+”
 
W Gminie Spytkowice wnioski rozpatrywać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. osobiście bądź elektronicznie (jeśli posiada się kwalifikowany lub zaufany profil na e-PUAP - więcej informacji pod adresem epuap.gov.pl)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacja

Informuje się, iż od dnia 17.08.2015r. (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach wydawane są wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki na okres zasiłkowy 2015/2016
1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny; (dowód osobisty)
2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu za 2014r.

„PIERWSZY DZWONEK”- WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z RODZIN WIELODZIETNYCH 3+ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje o możliwości składania deklaracji uczestnictwa w projekcie "Pierwszy Dzwonek" polegającego na przyznaniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Strony

Subskrybuj RSS - GOPS