Jak segregować?

Spis treści:
    1. Szkło
    2. Metal i tworzywa sztuczne
    3. Papier
    4. Odpady biodegradowalne
    5. Odpady zmieszane
 
SZKŁO (białe i kolorowe) do worków lub pojemników koloru zielonego

Należy wrzucać:
    • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
    • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać:
    • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
    • Szkła okularowego
    • Szkła żaroodpornego
    • Zniczy z zawartością wosku
    • Żarówek i świetlówek
    • Reflektorów
    • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
    • Luster
    • Szyb okiennych i zbrojonych
    • Monitorów i lamp telewizyjnych
    • Termometrów i strzykawek

Powrót do spisu treści

Metale i tworzywa sztuczne do worków lub pojemników koloru żółtego

UWAGA: Wszystkie odpady opakowaniowe wrzucamy zgniecione i bez zawartości! Nie trzeba ich myć ani zrywać etykiet!

Należy wrzucać:
    • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
    • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
    • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
    • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
    • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
    • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
    • aluminiowe puszki po napojach i sokach
    • puszki po konserwach
    • folię aluminiową
    • metale kolorowe
    • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać:
    • butelek i pojemników z zawartością
    • plastikowych zabawek
    • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
    • opakowań po olejach silnikowych
    • części samochodowych
    • zużytych baterii i akumulatorów
    • puszek i pojemników po farbach i lakierach
    • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Ponadto odpady metalowe można oddawać do:
    • SKUPU złomu w Spytkowicach (Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych oraz Odpadów Poprodukcyjnych Stefan Łukaszka, adres: Spytkowice 567)
    • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – specjalny magazyn przy oczyszczalni ścieków (po ogłoszeniu zbiórki - dwa razy do roku)

Powrót do spisu treści

PAPIER do worków lub pojemników koloru niebieskiego

Należy wrzucać:
    • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
    • katalogi, ulotki, prospekty
    • gazety i czasopisma
    • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
    • zeszyty i książki
    • papier pakowy
    • torby i worki papierowe

WRZUCAMY SUCHY PAPIER I TEKTURĘ

Nie należy wrzucać:
    • tapet,
    • zabrudzonego i zatłuszczonego papieru,
    • papieru lakierowanego i z folią,
    • pieluch i innych artykułów higienicznych,
    • worków po cemencie i wapnie,
    • papieru faksowego, termicznego i przebitkowego,
    • opakowań z zawartością np. żywnością,
    • kalki technicznej,
    • papierowych worków z odkurzacza,
    • zabrudzonego lub tłustego papieru np. po maśle,
    • kartonów po mleku i napojach.

Powrót do spisu treści

ODPADY BIODEGRADOWALNE do worków lub pojemników koloru fioletowego lub DO KOMPOSTOWNIKÓW

Uwaga: odpady te będą odbierane tylko od nieruchomości o powierzchni do 600 m2 zabudowanej domem jednorodzinnym, natomiast nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2 zabudowane domem jednorodzinnym powinny korzystać z przydomowego kompostownika.

Należy wrzucać:
    • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
    • gałęzie drzew i krzewów
    • skoszoną trawę, liście, kwiaty
    • trociny i korę drzew
    • niezaimpregnowane drewno
    • resztki jedzenia

Nie należy wrzucać:
    • kości zwierząt
    • oleju jadalnego
    • odchodów zwierząt
    • popiołu z węgla kamiennego
    • leków
    • drewna impregnowanego
    • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
    • ziemi i kamieni
    • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Powrót do spisu treści

Odpady metalowe nie będą odbierane sprzed nieruchomości, można je oddawać do:
    • SKUPU złomu w Spytkowicach (adres: Spytkowice 567, Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych oraz Odpadów Poprodukcyjnych Stefan Łukaszka)
    • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – specjalny magazyn przy oczyszczalni ścieków (po ogłoszeniu zbiórki - dwa razy do roku)

Powrót do spisu treści

ODPADY ZMIESZANE (NIE NADAJĄCE SIĘ DO SEGREGACJI) do worków lub pojemników koloru czarnego

Należy wrzucać wszystkie odpady, których nie można w odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Powrót do spisu treści