Informacje Urzędu Gminy

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach  to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa  w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
 
Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
 

INFORMACJA

Wójt Gminy Spytkowice uprzejmie informuje, że z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, która uniemożliwiła przeprowadzenie w dniu 16.03.2020 r. dyskusji publicznej nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 obszarów w gminie Spytkowice, powiat nowotarski, podjęta została decyzja o powtórzeniu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Termin ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu zostanie ustalony zaraz po tym, jak obecna sytuacja się ustabilizuje.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pomocą środków komunikacji na odległość

Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Przypominamy, że BEZPŁATNE porady są dla osób, których nie stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej i złożą w tym zakresie stosowne OŚWIADCZENIE (druk dostępny w każdym punkcie). Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy - nie ma obowiązku dokumentowania dochodu. !!

Worki na odpady komunalne

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii COVID-19 oraz wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.) Urząd Gminy Spytkowice zawiesza wydawanie worków mieszkańcom.

KORONAWIRUS: INFORMACJE – DZIAŁANIA RZĄDU

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem 24.03.2020
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstw...
Czytaj dalej:

Infolinia dla seniorów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach.
Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.
Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.
 
 

Informacja Urzędu Statystycznego

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informuję, że ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie  nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu posiedzenia Komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach

W obecnej sytuacji związanej z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz z uwagi na zalecenia służb medycznych i inspekcji sanitarnej ukierunkowane na zapobieganie zakażeniom wirusem i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem,

KOMUNIKAT STAROSTWA

W  sprawie udzielania  nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie  Nowotarskim
W celu  przeciwdziałania  zagrożeniu  związanemu z COVID-19 od dnia 20 marca  2020 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE BĘDĄ UDZIELANE   WYŁĄCZNIE  ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

ODWOŁANA KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Wójt Gminy Spytkowice informuje , iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020r. (Dz.U. z 2020, poz.423 ) czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju został skrócony do 13 marca br.
Wobec powyższego wszystkie osoby , które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji w okresie od 25 -26 marca 2020 , NIE MAJĄ TEGO OBOWIĄZKU – wezwania TRACĄ WAŻNOŚĆ .

Strony