Informacje Urzędu Gminy

Wydawanie worków na odpady komunalne

Wydawanie worków na odpady komunalne PONIEDZIAŁEK I ŚRODA od 8.00 do 15.00 (wejście po worki tylko od strony dolnego parkingu)

Prosimy Państwa również o zachowanie i przestrzeganie środków ostrożności zaleconych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Informacja Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Spytkowicach informuje iż od środy tj. 29.04.2020 r. wznawia wydawanie worków na odpady komunalne, worki będą wydawane w każdy poniedziałek i środę od 8.00 do 15.00. (wejście po worki tylko od strony dolnego parkingu) natomiast kody kreskowe w dalszym ciągu pozostają zawieszone do odwołania.
Prosimy Państwa również o zachowanie i przestrzeganie środków ostrożności zaleconych przez Ministerstwo Zdrowia.

Informacja KRUS

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa COVID-19 zatrzymała wiele działów gospodarski narodowej, ale nie zatrzymała wegetacji roślin i konieczności wykonywania przez Was niezbędnych prac polowych oraz prac gospodarskich związanych z obsługą zwierząt.  

Zakup sprzętu komputerowego do szkół

W pierwszych dniach kwietnia Gmina Spytkowice złożyła wniosek o grant w wysokości 60.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół. Z pozyskanych środków zakupiono laptopy dla szkół w naszej gminie. Łącznie jest to 21 zestawów, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom, by umożliwić prowadzenie zajęć w ramach ZDALNEJ SZKOŁY. Zakupiony sprzęt ma pomóc w tym trudnym czasie zrealizować podstawę programową. Po zakończeniu stanu epidemii i rozpoczęciu normalnej nauki, sprzęt pozostanie na wyposażeniu szklonych pracowni komputerowych.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadam

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach  to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa  w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
 
Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
 

Strony