Informacje Urzędu Gminy

Informacja o dowodach osobistych

W 2013 roku mija termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2003 roku, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o sprawdzanie terminu ważności dowodu osobistego.

Celem wydania nowego dowodu osobistego należy zgłosić się do tutejszego Urzędu (pok.Nr 15)
w terminie 1 miesiąca przed upływem terminu ważności dowodu osobistego i dostarczyć wypełniony wniosek wraz z dwoma zdjęciami.

Przypomina się również, że  zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

Po paszport bez meldunku

17 stycznia 2013 roku wchodzą w życie przepisy, które ułatwią wyrobienie paszportu. O dokument będzie można starać się we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Będzie też można uzyskać paszport tymczasowy w pilnych sytuacjach związanych z działalnością zawodową- do tej pory taka możliwość zarezerwowana była wyłącznie dla nagłych przypadków związanych z chorobą lub śmiercią członka rodziny.

Informacja - zmiana ustawy o ewidencji ludności

Uprzejmie informuje się, że w dniu 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.z 2012r., poz. 1407 ), na mocy której wprowadzono szereg  ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmującego między innymi :

Strony