Informacje Urzędu Gminy

Informacja

Z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu planowanego w dniu 09.02.2015r. szkolenia dla rolników na temat nowych zasad dopłat bezpośrednich w 2015r., za co serdecznie przepraszamy.
Powyższe szkolenie odbędzie się dnia 17 lutego 2015r. (wtorek) o godz. 12 w Spytkowicach w Urzędzie Gminy (Sala Obrad). 

 
Szanowni Państwo,

Dzieci z terenu Gminy Spytkowice jeżdżą na nartach w ramach projektu "Jeżdżę z głową"

Od 23 stycznia 2015 r. w Gminie Spytkowice drugi raz realizowany jest projekt „Jeżdżę z głową” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Informacja

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET" dla mieszkańców Gminy Spytkowice"

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

Szanowni Państwo,

Przekazujemy zatwierdzoną 5 listopada 2014 r. nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z listem szefa BBN Stanisława Kozieja.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu. 

 

Wręczenie zaświadczenia o wyborze na sołtysa.

W dniu 15 grudnia na 2 zwyczajnej sesji Rady Gminy, Zastępca Przewodniczącego Doraźnej  Komisji Rady Gminy do spraw wyborów sołeckich Pan Wiesław Czerniawski wręczył zaświadczenie o wyborze na sołtysa Panu Stanisławowi Dziurowi.

Razem bezpieczniej – nabór projektów

Informujemy, że w Małopolskim  Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie  rozpoczęła się procedura naboru  projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach  rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych  zachowań "Razem Bezpieczniej" na 2015 rok (ostatnia edycja). „Razem  bezpieczniej” to rządowy program  polegający na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Adresatami są jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku  publicznego.

Informacja dla mieszkańców

Tlenek węgla rocznie zabija ponad 100 osób
 
Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim strażacy notują bardzo wiele interwencji związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych. 
 
Strażacy ostrzegają:
 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych  Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach odbędzie się w dniu 30 października 2014r. o godz. 13:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach.
Zgodnie z art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) Obwodowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Strony