Informacje Urzędu Gminy

Informacja o Asystencie Podatnika

Osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy, którym od dnia nadania numeru NIP nie upłynęło więcej niż 18 miesięcy zapraszamy do działu Urzą Gminy / Działalność Gosporadcza.

Zamieszczane będą tam  materiały z Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dotyczące działalności Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika.

Komunikat

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne  S. A. pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 10 sierpnia 2015 r. na terenie całego kraju wprowadzą ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej .
Ograniczenia stopnia zasilania będą wprowadzone w godzinach:
10.00 – 19.00             (19 stopień zasilania),
19.00 – 22.00             (11 stopień zasilania).

Spotkanie w ramach wymiany dobrych praktyk

W dniach 11-12 Czerwca  odbyło się dwu dniowe spotkanie w ramach wymiany dobrych praktyk z dziedziny ochrony oraz zagospodarowania obszarów bogatych przyrodniczo. Uczestniczący goście przybyli z Słowacji, Węgier reprezentując organy samorządowe oraz organizacje pozarządowe .W pierwszym dniu wizyty przewidziana była wycieczka po Spytkowicach oraz okolicach Podhala podczas której prezentowaliśmy atrakcje jak i rozwiązania eco-turystyczne naszego regionu oraz obszary Natura 2000 .

Zaproszenie

Kurier Spytkowicki

Gratulacje

Dowody osobiste - zmiany od 1 marca 2015

Od 1 marca urzędy gmin będą miały dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych. Będzie to jedna, centralna baza danych zawierająca m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.
 
Wniosek o dowód lub akt urodzenia w dowolnym urzędzie.

Strony