Informacje Urzędu Gminy

Komunikat Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie

Komunikat Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w sprawie kontroli branzy gastronomicznej.

Informacja o konsultacjach

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO i URZĄD GMINY SPYTKOWICE ZAPRASZAJĄ
mieszkańców gminy Spytkowice na bezpłatne indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich

Termin dyżuru :
23 września 2014 roku (wtorek) godz. 9.00-15.00

Miejsce: Urząd Gminy, Spytkowice 26

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane dofinansowaniem z funduszy europejskich projektów związanych z:

- otwarciem lub rozwojem działalności gospodarczej,
- szkoleniami zawodowymi,
- preferencyjnymi pożyczkami.
 

INFORMACJA

Urząd Gminy Spytkowice informuje, iż począwszy od dnia 28.07.2014 roku będzie prowadzony sukcesywnie (z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszonych wniosków) wywóz materiału kamiennego na drogi gminne w Spytkowicach.
 

Absolutorium dla Wójta Gminy Spytkowice

Radni w dniu 25 czerwca 2014 roku jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Spytkowice Panu Franciszkowi Sidełko.

Był to jeden z głównych punktów 38 sesji Rady Gminy Spytkowice.

Po przyjęciu uchwały absolutoryjnej Wójt Gminy podziękował radnym za pozytywną oceną jego działalności.
 

Strony