Informacje Urzędu Gminy

Wręczenie zaświadczenia o wyborze na sołtysa.

W dniu 15 grudnia na 2 zwyczajnej sesji Rady Gminy, Zastępca Przewodniczącego Doraźnej  Komisji Rady Gminy do spraw wyborów sołeckich Pan Wiesław Czerniawski wręczył zaświadczenie o wyborze na sołtysa Panu Stanisławowi Dziurowi.

Razem bezpieczniej – nabór projektów

Informujemy, że w Małopolskim  Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie  rozpoczęła się procedura naboru  projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach  rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych  zachowań "Razem Bezpieczniej" na 2015 rok (ostatnia edycja). „Razem  bezpieczniej” to rządowy program  polegający na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Adresatami są jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku  publicznego.

Informacja dla mieszkańców

Tlenek węgla rocznie zabija ponad 100 osób
 
Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim strażacy notują bardzo wiele interwencji związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych. 
 
Strażacy ostrzegają:
 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych  Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach odbędzie się w dniu 30 października 2014r. o godz. 13:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach.
Zgodnie z art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) Obwodowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Spytkowice

Od pierwszego września 2014 roku Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice, we współpracy z Dyrektorami Szkół, przystąpił do realizacji projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych".

Komunikat Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie

Komunikat Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w sprawie kontroli branzy gastronomicznej.

Informacja o konsultacjach

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO i URZĄD GMINY SPYTKOWICE ZAPRASZAJĄ
mieszkańców gminy Spytkowice na bezpłatne indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich

Termin dyżuru :
23 września 2014 roku (wtorek) godz. 9.00-15.00

Miejsce: Urząd Gminy, Spytkowice 26

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane dofinansowaniem z funduszy europejskich projektów związanych z:

- otwarciem lub rozwojem działalności gospodarczej,
- szkoleniami zawodowymi,
- preferencyjnymi pożyczkami.
 

Strony