Informacje Urzędu Gminy

INFORMACJA o KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2014 roku

W dniu 24 kwietnia 2014 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Gminy Spytkowice w Nowym Targu w Ośodku  Sportowym  GORCE , Al.Tysiąclecia 74.
O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone  zainteresowanym.

Do kwalifikacji wojskowej będą wzywani mężczyźni urodzeni w 1995 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich.

Apel Wójta do mieszkańców gminy Spytkowice

Sezon grzewczy trwa już kilka miesięcy. Po ostatnim tragicznym wydarzeniu jakie miało miejsce na terenie naszej gminy, łącząc się  w bólu z poszkodowaną rodziną zwracam się po raz kolejny do mieszkańców  z apelem o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zasadami  bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych w swoich mieszkaniach oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie aby w porę uchronić się przed skutkami zatrucia/zaczadzenia, które to w większości przypadków są tragiczne.
 
Strażacy radzą: NIE dla czadu

Podsumowanie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Spytkowice"

W 2013 r. Gmina Spytkowice podpisała umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o dofinansowanie „Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Spytkowice" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiekszenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Strażacy radzą: NIE dla czadu

Artykuł ze str. internet.- http://www.tygodnikpodhalanski.pl/?mod=news&strona=1&id=20881

Wkrótce rozpocznie się zima, zaczął się już sezon grzewczy. Strażacy radzą, jak się do niego przygotować i uchronić przed zabójczym czasem.

Zdrowie, a nawet życie Twoje i Twoich bliskich może w dużej mierze zależeć również od tego, jak poważnie potraktujesz treść naszych porad.

"Upowszechnienie pływania" w naszej Gminie

We wrześniu 2013 r. rozpoczęła się druga tura zajęć sportowych dla uczniów z terenu Gminy Spytkowice pod nazwą „Nauka i doskonalenie pływania uczniów szkół podstawowych
z terenu Gminy Spytkowice”, realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania nr 2: upowszechnienie pływania. Jest to kontynuacja zajęć pływackich, które odbywały się wiosną w naszej Gminie.

Kolejne dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla naszej gminy

Informujemy, iż Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1089/13 w z dnia 27 sierpnia 2013 r. nasza gmina otrzymała dofinansowanie do kolejnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby Centrum Kultury w Spytkowicach – II etap”.
Stosowny wniosek złożyliśmy w marcu br. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Chcemy być EKO

Chcemy być EKO – Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych E7 z Gminą Spytkowice przystępuje do realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej

Projekt „Chcemy być EKO - edukacja ekologiczna w Gminie Spytkowice”, w którym Gmina jest partnerem organizacji pozarządowej, otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

INFORMACJE O ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Spytkowice,

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Spytkowice. W tym celu Rada Gminy przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice. Podjęła również stosowne uchwały dotyczące wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej naliczania, a także trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia.

PEŁNO SPRAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KRAKOWIE!

6 lutego br. (środa) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza wszystkie chętne osoby niepełnosprawne, wraz z ich opiekunami, do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym na temat Funduszy Europejskich zapewniających pomoc w zakresie aktywizacji.

Nieuczciwe praktyki firm związane z dotacjami ze środków unijnych.

Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. Działające w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Punkty Informacyjne nie współpracują z żadnymi firmami consultingowymi i szkoleniowymi.

Strony