Informacje Urzędu Gminy

INFORMACJE O ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Spytkowice,

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Spytkowice. W tym celu Rada Gminy przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice. Podjęła również stosowne uchwały dotyczące wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej naliczania, a także trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia.

PEŁNO SPRAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KRAKOWIE!

6 lutego br. (środa) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza wszystkie chętne osoby niepełnosprawne, wraz z ich opiekunami, do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym na temat Funduszy Europejskich zapewniających pomoc w zakresie aktywizacji.

Nieuczciwe praktyki firm związane z dotacjami ze środków unijnych.

Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. Działające w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Punkty Informacyjne nie współpracują z żadnymi firmami consultingowymi i szkoleniowymi.

Informacja o dowodach osobistych

W 2013 roku mija termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2003 roku, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o sprawdzanie terminu ważności dowodu osobistego.

Celem wydania nowego dowodu osobistego należy zgłosić się do tutejszego Urzędu (pok.Nr 15)
w terminie 1 miesiąca przed upływem terminu ważności dowodu osobistego i dostarczyć wypełniony wniosek wraz z dwoma zdjęciami.

Przypomina się również, że  zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

Po paszport bez meldunku

17 stycznia 2013 roku wchodzą w życie przepisy, które ułatwią wyrobienie paszportu. O dokument będzie można starać się we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Będzie też można uzyskać paszport tymczasowy w pilnych sytuacjach związanych z działalnością zawodową- do tej pory taka możliwość zarezerwowana była wyłącznie dla nagłych przypadków związanych z chorobą lub śmiercią członka rodziny.

Informacja - zmiana ustawy o ewidencji ludności

Uprzejmie informuje się, że w dniu 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.z 2012r., poz. 1407 ), na mocy której wprowadzono szereg  ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmującego między innymi :

Strony