Informacje Urzędu Gminy

Informacja

Zapytanie cenowe

Mamy FIOła na Małopolskę!

FIO Małopolska Lokalnie Południe:
możesz zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę!

Informacja

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Absolutorium za 2017 rok.

W dniu 27 czerwca Rada Gminy Spytkowice udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku ubiegłym.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Spytkowice o udzielenie Wójtowi Gminy Spytkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu 29 maja 2018 r.

Strony