Informacje Urzędu Gminy

Informacja

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

OGÓLNOPOLSKIE DNI NATO

Gminny Program Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 29.06.2016 roku

w sprawie: wspierania działalności zespołów działających na terenie Gminy Spytkowice.
               
 

Strategia Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2016 – 2020

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2016-2020.
Ze względu na fakt, iż projekt Strategii Rozwoju Gminy wskazuje najważniejsze kierunki rozwojowe dla Spytkowic w perspektywie 2020 roku, kieruję prośbę do Państwa o udział i zaangażowanie się w proponowany proces konsultowania naszych zamierzeń.

DZIEŃ DZIECKA

WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIE PODATKOWE - PFR

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu zachęca wszystkich podatników, którzy jeszcze nie rozliczyli się za 2015 rok z uzyskanych dochodów, do skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR). Jest to propozycja rozliczenia rocznego PIT-37 i PIT-38, udostępniana przez administrację podatkową, przygotowana wyłącznie na podstawie danych pochodzących z informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2015 r. otrzymanych od płatników. W tym roku obejmuje ona również przychody otrzymywane od organów rentowych (np. ZUS).
Aby skorzystać z tej usługi należy:

Projekt „Już pływam” dla dzieci z Gminy Spytkowice

31 marca 2016 r. Gmina Spytkowice podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej na realizację w 2016 projektu pod nazwą „Już pływam” w ramach zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Strony