Informacje Urzędu Gminy

Informacja

Informacja – zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że w dniach od 1 do 31 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Spytkowice (pok. Nr 11) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, za okres od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w w/w okresie.

Obwieszczenie

w sprawie terminu debaty publicznej dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice.

Informacja

List prezesa KRUS.

Informacja

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

OGÓLNOPOLSKIE DNI NATO

Gminny Program Rewitalizacji

Strony