Informacje Urzędu Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2016 – 2020

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2016-2020.
Ze względu na fakt, iż projekt Strategii Rozwoju Gminy wskazuje najważniejsze kierunki rozwojowe dla Spytkowic w perspektywie 2020 roku, kieruję prośbę do Państwa o udział i zaangażowanie się w proponowany proces konsultowania naszych zamierzeń.

DZIEŃ DZIECKA

WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIE PODATKOWE - PFR

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu zachęca wszystkich podatników, którzy jeszcze nie rozliczyli się za 2015 rok z uzyskanych dochodów, do skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR). Jest to propozycja rozliczenia rocznego PIT-37 i PIT-38, udostępniana przez administrację podatkową, przygotowana wyłącznie na podstawie danych pochodzących z informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2015 r. otrzymanych od płatników. W tym roku obejmuje ona również przychody otrzymywane od organów rentowych (np. ZUS).
Aby skorzystać z tej usługi należy:

Projekt „Już pływam” dla dzieci z Gminy Spytkowice

31 marca 2016 r. Gmina Spytkowice podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej na realizację w 2016 projektu pod nazwą „Już pływam” w ramach zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

INFORMACJA

Informujemy iż od 1.04.2016r. boisko Orlik zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 3 będzie czynne:
7 dni w tygodniu od godziny 15:00 do 21:00.
Zapraszamy wszystkich do aktywności fizycznej. Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest p. Zbigniew Ślusarczyk – tel. 604 523 282.

Informacja

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Podatników organizuje

w dniach 11 – 13 marca 2016r.  (piątek,sobota, niedziela) w godz. 12:00 – 18:00 Punkt Pomocy Podatnikom  zlokalizowany w Galerii Nowotarskiej w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 17

Rozpoczynamy akcję „Szybki PIT”

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpocznie się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

Informacja

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Spytkowice przystąpiła do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Celem Programu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wymianę starych i nieefektywnych pieców węglowych na nowoczesne kotły.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby Mieszkańców naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła udostępniamy dla Państwa krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie, niezależnie od chęci uczestnictwa w samym Programie.

Informacja

Dopłaty do materiału siewnego

Strony