Informacje Urzędu Gminy

Informacja – zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że w dniach od 1 do 31 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Spytkowice (pok. Nr 11) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, za okres od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w w/w okresie.

Obwieszczenie

w sprawie terminu debaty publicznej dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice.

Informacja

List prezesa KRUS.

Informacja

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

OGÓLNOPOLSKIE DNI NATO

Gminny Program Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 29.06.2016 roku

w sprawie: wspierania działalności zespołów działających na terenie Gminy Spytkowice.
               
 

Strategia Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2016 – 2020

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2016-2020.
Ze względu na fakt, iż projekt Strategii Rozwoju Gminy wskazuje najważniejsze kierunki rozwojowe dla Spytkowic w perspektywie 2020 roku, kieruję prośbę do Państwa o udział i zaangażowanie się w proponowany proces konsultowania naszych zamierzeń.

DZIEŃ DZIECKA

Strony