Informacje Urzędu Gminy

Informacja

W dniach 31.12.2016 (poniedziałek) oraz 2.11.2016 (środa) Urząd Gminy czynny do godziny 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Informacja US w Nowym Targu dotycząca akcji "Weź paragon ze sobą".

Informacja

I N F O R M A C J A

Mieszkańcy Spytkowic, będący właścicielami działek przylegających wzdłuż drogi powiatowej 1669K Jordanów – Spytkowice
W związku z rozpoczętą inwestycją przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, pn. „Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1669K Jordanów – Spytkowice (budowa chodnika) w miejscowości Spytkowice” istnieje (podczas wykonywania w/w inwestycji w latach przyszłych) możliwość wykonania zjazdu z drogi publicznej na prywatną nieruchomość.

Informacja

Informacja – zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że w dniach od 1 do 31 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Spytkowice (pok. Nr 11) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, za okres od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w w/w okresie.

Obwieszczenie

w sprawie terminu debaty publicznej dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice.

Informacja

List prezesa KRUS.

Strony