Wiadomości z gminy

Jubilaci - galeria

Redyk - galera

Dożynki Gminne w Spytkowicach

 

W dniu 17 sierpnia 2014r. w Spytkowicach odbyły się Dożynki Gminne, których organizatorem było Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach.

TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ O PUCHAR SOŁECTWA SPYTKOWICE

Turniej odbył się 3.08.2014 na obiekcie „Orlik” zorganizowany przez Sołtysa wsi Spytkowice Ryszarda Papanka i Radę Sołecką wspierany przez „Gniazdo Integracji  lokalnej” GIL,  które reprezentowali Państwo Klamerusowie.

Wyniki Turnieju:

Podhale Tour 2014

Strony