Warto segregować

Dlaczego warto segregować?

  • za odbiór segregowanych śmieci płacisz mniej,
  • żyjesz w czystszej gminie,
  • chronisz środowisko - ograniczasz zużycie zasobów naturalnych Ziemi.

Pozostałych odpadów nie musimy segregować, jednak za odbiór segregowanych śmieci zapłacimy mniej, będziemy żyć w czystszym otoczeniu i przyczynimy się do ochrony środowiska.
Nie gromadzimy w workach na odpady: śniegu, lodu, gruzu, popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników i lakierów, innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.
Nie spalamy odpadów takich jak: plastiki, gumy, tekstylia, meble lakierowane i z drewna impregnowanego.