Zarządzenie nr 73/2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu

Załączniki do dokumentu: