Seminarium Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu nowotarskiego

28 stycznia w Łopusznej odbyło się seminarium dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu nowotarskiego a zarazem pierwsze spotkanie opłatkowe na które przybyły delegacje z około 30 KGW. Spotkanie miało na celu przybliżenie tworzenia stowarzyszeń oraz różnych form zrzeszenia kobiet na terenie wiejskim, pozyskiwania środków na swoją działalność.  Ponadto w seminarium uczestniczyła Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Anna Szczęch - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Tadeusz Wach - Wójt Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, Janina Plewa -Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach, Józefa Kuchta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury      w Łopusznej, Bronisław Dutka - Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Karniowicach, Grażyna Poloczek - Kierownik Działu Gospodarstwa Domowego Agroturystyki i Przetwórstwa, Józef Walkosz - Kierownik TZDR w Nowym Targu wraz pracownikami. Gminę Spytkowice reprezentowały nasze Gospodynie z Beatą Rzeszótko, która wystąpiła z prelekcją tematycznie związaną z myślą przewodnią seminarium. Otrzymałyśmy dyplom uznania za promowanie i kultywowanie tradycji ludowych wręczony przez Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.