FINAŁ GMINNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO "MISTRZ MOWY 2015"

Już po raz trzeci w Spytkowicach w dniu 3 czerwca 2015roku odbył się finał GMINNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO "MISTRZ  MOWY 2015".

Konkurs  adresowany był do uczniów klas młodszych i  cieszył się ogromnym zainteresowaniem  dzieci (47 uczniów klas I – III, w poprzednim roku 38), dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.

CELE KONKURSU :
- rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa ojczystego,
- upowszechnianie zasad poprawności i wyrazistości wymowy wśród uczniów.

Spośród zwycięzców  etapów szkolnych, komisje wyłoniły dziesięciu finalistów:

Szkoła Podstawowa nr 1:
Weronika Majchrowicz  kl. I,
Kacper Sopata i Zuzanna Rusnak  kl. II,  
Krystyna Pawlik  kl. III.

Szkła Podstawowa nr 2:
Magdalena Fiedor  kl. I,
Olaf Truty  kl. II,  
Sebastian Luberda i Kamil Maciążka   kl. III.

Szkoła Podstawowa nr 3:
Krystian Lewicki  kl. I,
Julia Brynkus   kl. II,  
w klasie III miejsc nie przyznano.

Uczestnicy dzielnie  walczyli o tytuł "MISTRZA MOWY 2015"  i tytuły  WICEMISTRZÓW.  
Jury w składzie:   Danuta Zawiłowicz   –  dyrektor ZSPG, Dominika Leśniak – dyrektor Gminnego Centrum Kultury , Maria Soska – nauczyciel religii, oceniało prawidłową artykulację głosek, dykcję, interpretację i pamięciowe opanowanie tekstu.

Decyzją członków komisji:

NAGRODĘ WÓJTA GMINY SPYTKOWICE :

statuetkę i tytuł - "Mistrz Mowy 2015"
przyznano ZUZANNIE  RUSNAK (klasa II, SP nr 1)

"Wicemistrzami Mowy 2015" zostały:

JULIA  BRYNKUS (klasa II,  SP nr 3) i KRYSTYNA  PAWLIK (klasa III, SP nr 1)

Komisja przyznała również WYRÓŻNIENIA:

Nagroda specjalna- Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Spytkowicach - OLAF TRUTY (klasa III, SP nr 2)

Nagroda specjalna - Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach - KRYSTYNA  PAWLIK  (klasa III, SP nr 1)

Nagroda specjalna - członka jury Marii Soski - MAGDALENA  FIEDOR (klasa I, SP nr 2)

Nagrodę publiczności otrzymał KACPER SOPATA (klasa II,SP1).

POZOSTALI FINALIŚCI:
WERONIKA MAJCHROWICZ (klasa I, SP 1)
KAMIL MACIĄŻKA (klasa III, SP 2)
HUBERT LUBERDA (klasa III, SP 2)
KRYSTIAN LEWICKI (klasa I, SP3)

Dla przypomnienia w drugiej edycji konkursu "Mistrzem Mowy 2014" została Wiktoria Stachowicz (SP1),Wicemistrzami–Monika Kalemba(SP2) i Wanessa Bydłoń (SP 3).

Serdecznie dziękuję fundatorom nagród – Panu Wójtowi Ryszardowi Papankowi, członkom jury, Paniom: Danucie Zawiłowicz - Dyrektor ZSPG,  Dominice Leśniak - Dyrektor GCK,  Marii Sosce – nauczycielce religii oraz Dyrekcjom szkół: SP2 - Czesławie Basisty i SP3 – Barbarze Czarniak - Fiedor. Dziękuję również  Nauczycielom i Rodzicom za  pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursu. Specjalne podziękowania składam Cecylii Papaj nauczycielce SP1, pomysłodawczyni i wykonawczyni bardzo ciekawej i oryginalnej scenografii. 

Zwycięzcom gratuluję sukcesów, a wszystkich uczniów zapraszam  do udziału w kolejnych edycjach.
       

Organizator:
Logopeda Anna Krakowiak