Informacja

„D O P A L A C Z E”

W dniu 17 lipca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia były środki psychotropowe nowej generacji tzw. „Dopalacze”, które w ostatnim czasie zbierają coraz większe żniwo w całej Polsce.

Członkowie Zespołu ustalili, że duży nacisk należy położyć na profilaktykę dzieci i młodzieży poprzez organizowanie pogadanek, spotkań uświadamiających o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy. W walce z tym zagrożeniem, prowadzone będą wspólne działania Policji, Sanepidu, Straży Miejskich/Gminnych i Prokuratury. Ponadto niezbędne są zmiany legislacyjne, które pozwolą na skuteczniejsze działania przeciwko dystrybutorom środków odurzających.

Członkowie Zespołu zgodnie ustalili, że najbardziej skutecznym narzędziem, który spowodowałby zakaz handlu „dopalaczami” będzie zmiana przepisów prawnych oraz stosowanie prewencji jako metody pozwalającej uchronić dzieci i młodzież przed zgubnym działaniem środków odurzających.

Spotkanie zakończono apelem do społeczeństwa.

Pamiętajmy !!!

Producenci i sprzedawcy środków psychotropowych, w tym „Dopalaczy” kierują się tylko zyskiem, za nic mają ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć !!!

W związku z zagrożeniem zdrowia i życia po zetknięciu się z narkotykami nowej generacji tzw. „DOPALACZAMI”, pragniemy zaapelować szczególnie do młodych ludzi, aby nie kupowali substancji niewiadomego pochodzenia oraz do osób dorosłych, aby zwracali uwagę na osoby niepełnoletnie i młodzież. Prosimy o przekazywanie wszelkich informacji o pojawieniu się tzw. „dopalaczy” do najbliższej jednostki Policji.

Przedstawiamy Państwu również listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy.  Lista została także przekazana do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego celem umieszczenia jej na portalach internetowych i tablicach ogłoszeń                 w poszczególnych miejscowościach powiatu.

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

800 060 800 - Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 - 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak                             i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

801 199 990 - Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomani

112 - Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

12 4306135 - Poradnia Monar Kraków

Informacje dot. środków psychotropowych nowej generacji, tzw. „Dopalaczy” znajdują się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Nowym Targu pod adresem:

wsse.krakow.pl; zakładka stacje powiatowe/komunikaty/aktualności