DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY

19 lipca 2015r. w Spytkowicach  odbyła się uroczystość - 50 i 60 - lecia pożycia małżeńskiego.

Poprzedziła ją Msza Święta odprawiona w intencji jubilatów przez księdza rodaka neoprezbitera Grzegorza Lenarta.

Następnie w Karczmie „Rusnakówka” spotkały się świętujące pary i ich rodziny z władzami gminy.

Przed półwiekiem miłość i wierność przyrzekały sobie następujące pary:

Marianna i Władysław Bachórz   
Władysława i Józef Kalemba   
Antonina i Józef Marszałek
Franciszka i Franciszek Możdżeń   
Zofia i Władysław Rzeszótko
Maria i Władysław Sołtys  
Danuta i Józef Szyszka

Natomiast Diamentowe Gody świętowały trzy pary:

Amelia i Jan Antolak
Janina i Józef Sroka
Władysław i Jan Twaróg

Wójt Gminy Ryszard Papanek przy współudziale Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Kościelniak wręczył medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”  przyznane przez Prezydenta RP. Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, piękne kwiaty i drobne upominki, nie zabrakło też lampki szampana. Wspomnień radości i wzruszeń było co niemiara. Uroczystość uświetnił występ zespołu SIEKIERNICA ze Spytkowic. Wójt w swoim wystąpieniu mówił o roli jaką pełni rodzina w życiu społecznym, dziękował im za trud podtrzymywania więzi rodzinnych i wkład w rozwój lokalnej kultury.

Inicjatorem uroczystości był kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Spytkowicach Mariusz Jagódka