Program "Rodzina 500 +"

Od dnia 1 kwietnia 2016r. rusza program „Rodzina 500+”
 
W Gminie Spytkowice wnioski rozpatrywać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. osobiście bądź elektronicznie (jeśli posiada się kwalifikowany lub zaufany profil na e-PUAP - więcej informacji pod adresem epuap.gov.pl)
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w kwietniu br. Ośrodek wydłuży czas pracy. Wnioski będzie można składać w godzinach od 7.00 - 17.00.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od dnia 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana będzie z odpowiednim wyrównaniem.
Gmina ma 3 m-ce na  rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia.
W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.
We wnioskach znajdują się szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla wypełniających.
Świadczenie 500+ przysługuje na każde drugie  i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.
W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe : 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
- Wymagane dokumenty
- Wniosek wraz z załącznikami do pobrania