OGŁOSZENIE

W dniu 20.11.2016r. o godz. 1600 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Spytkowicachodbędzie się spotkanie nt.:
budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Spytkowice w km 741+340 – 742+030 tj. od Szkoły nr 3 w Spytkowicach w kierunku Formozy
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Zostaną przedstawione szczegółowe informacje i dalsza decyzja o realizacji w/w inwestycji.