OGŁOSZENIE

Osoby  nowo podłączone  (od nr  305- 383) do kanalizacji proszone są o zgłoszenie się w pokoju nr 8  w celu podpisania umowy na odbiór ścieków.
Gmina pobiera opłaty  za ścieki od miesiąca listopada.