OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice