Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zainteresowanych osobistym odziałem w konsultacjach zapraszamy na otwarte spotkanie w dniu 4 stycznia 2017 roku o godz. 16:00 w Centrum Kongresowym w auli na parterze w budynku Wydziału Leśnego przy al. 29 listopada 46 w Krakowie.