Ankieta

Szanowni Państwo!
Jako firma obsługująca program unijny pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla Mieszkańców Gminy Spytkowice”, w związku z opracowywaniem projektu sieci światłowodowej, która swoim zasięgiem obejmie całą miejscowość, zwracam się z prośba o wypełnienie załączonej ankiety, która będzie bardzo pomocna w dalszych pracach i uzgodnieniach
służących poprawieniu jakości i poszerzeniu świadczonych usług.
Po wypełnieniu ankiety prosimy o jej zapisanie i odesłanie na adres info@amk-net.pl ankiety są również dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Spytkowice.
 
AMK – NET Mariusz Komperda

Załączniki do dokumentu: