Informacja

Gmina Spytkowice w ramach projektu LIFE - Małopolska w  zdrowej atmosferze posiadać będzie kamerę termowizyjną do dnia 10 lutego 2017 roku.

Zastosowanie pomiarów kamerą termowizyjną pozwala między innymi ocenić stan izolacji cieplnej budynków i mieszkań, a w szczególności wykryć ponadnormatywne miejsca utraty ciepła.
Mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać z takiej usługi.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ekodoradcą Gminy Spytkowice Panią Marią Wójciak w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu: 18 26 88 370 wew: 32

Liczba badań kamerą termowizyjną jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.