HODOWCO drobiu i innych ptaków PAMIĘTAJ

Zgodnie z § 1.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Dz. U. z 2016r. poz. 2091).
Posiadacz drobiu lub innych ptaków zobowiązany jest między innymi:
- Zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym je utrzymuje
- Utrzymywać drób i ptaki w zamkniętych obiektach lub innych miejscach J w sposób uniemożliwiający kontakt ich  z ptakami dzikimi
- Utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych J do których mają dostęp dzikie ptaki
- Karmić i poić drób i ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
- Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków gdzie utrzymywany jest drób.
Będą przeprowadzane kontrole a za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków przewidziane są kary administracyjne- pieniężne.
 

Załączniki do dokumentu: