Informacja o utworzeniu od 1 marca 2017 roku Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

W załączeniu przesyłamy list Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, zawierający informacje na temat reformy, powodów jej przeprowadzenia oraz jej celów.