Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w okresie wakacji

Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w okresie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

Program turnusu będzie dotyczył :
•    wad postawy i chorób układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS          w Horyńcu Zdroju – w terminie 25.06 – 15.07.2017 r.
•    chorób układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju -  w terminie 18.07 – 07.08.2017 r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
•    przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy;
•    jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;
•    wiek – dzieci urodzone w latach 2002 – 2010 (7-15 lat).

    Podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.
Do wniosku należy dołączyć aktualne wyniki badań: mocz,morfologia oraz OB.

Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł +koszty podróży
(równowartość ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony).

Termin składania kompletnych wniosków upływa z dniem 5 maja 2017 r.

Wnioski na turnusy rehabilitacyjne można odebrać w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Targu , ul. Zacisze 17 .
Wzór wniosku dostępny jest również na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem tel.:
(18) 266-84-96 wew. 26,27 lub 28

                                Z poważaniem
                                Agnieszka Futro
                                Kierownik PT KRUS w Nowym Targu
 

Załączniki do dokumentu: