ROZDANIE NAGRÓD W GMINNYM KONKURSIE PALM WIELKANOCNYCH

W dniu 21 kwietnia 2017r. w budynku Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych. Licznie zgromadzona publiczność mogła na wstępie wysłuchać koncertu chóru dziecięcego "Studio Pół-nutki" działającego przy GCK Spytkowice, a następnie Wójt Gminy Spytkowice Pan Ryszard Papanek wraz z komisją konkursową w składzie Andrzej Trzop oraz Władysława Faltyn, jak również prezesem Związku Podhalan Panem Marianem Kracik oraz dyrektor GCK Dominiką Leśniak dokonali wręczenia nagród.