Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Spytkowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2017.