Ogłoszenie Sołtysa

Z inicjatywy Wójta Gminy Spytkowice
Dnia 11 czerwca (niedziela) o godz. 10:00 w Salce Parafialnej odbędzie się zebranie wiejskie. Spotkanie będzie dotyczyło:
1. Montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii - nabór ankiet.
2. Omówienie spraw bieżących.