Konkurs pn. „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego!”

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” organizuje konkurs pn. „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego!”. Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. ,,Małopolska Gościnna" w ramach projektu pn. „Małopolska to jest to!”- II edycja.

Konkurs polega na wykonaniu fotografii, którą autor pracy przypisze do jednej z podanych kategorii. Fotografia konkursowa powinna zostać wykonana na terenie Beskidu Wyspowego. Oceniany będzie pomysł, wartość tematyczna, a także wartość techniczna przesłanych fotografii konkursowych. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 10.07.2017r. do 17.11.2017r. Skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych daną tematyką konkursu zamieszkujących teren Województwa Małopolskiego. Konkurs nie ma ograniczenia wiekowego.