Informacja - aplikacja na telefon

Informacja od Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz – aplikacje na telefon o ostrzeżeniach  pogodowych.
Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jakie wystąpiły ostatnio na północy Polski spowodowały ogromne straty. Intensywne burze i huragany zniszczyły prywatne domy, infrastrukturę miast i wsi oraz środowisko naturalne.
Podobne anomalie pogodowe zdarzają się na terenie Polski coraz częściej. Oczywiście nie możemy ich uniknąć, ale możemy być na nie lepiej przygotowani. Informowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie jest niezwykle istotne – pozwala zabezpieczyć domy, zgromadzić zapasy wody i żywności a czasami po prostu opuścić zagrożony teren. W przypadku anomalii pogodowych niezwykle istotne jest, aby komunikaty docierały bezpośrednio w rejon zagrożenia, tam gdzie spodziewamy się huraganu lub gradobicia. Komunikaty w mediach lub Internecie dotyczą zwykle całych województw, są nieprecyzyjne i nie uwzględniają dynamiki zmian pogodowych.
Wyjątkiem, jeśli chodzi o jakość i aktualność komunikatów pogodowych, są informacje Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. Stowarzyszenie opracowuje własne, bardzo precyzyjne, ostrzeżenia pogodowe dla zagrożonych obszarów.
Kilka dni temu podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem – dzięki opracowanemu przez nas systemowi geokomunikatów, możemy przesłać ostrzeżenie pogodowe do wszystkich odbiorców przebywających na zagrożonym obszarze.  Pozwoliło nam to dotrzeć w miniony weekend do kilkunastu tysięcy osób i poinformować ich o intensywnych burzach.
Nasz system działa na terenie całego kraju i jest bezpłatny dla odbiorców wiadomości. Obsługującą go aplikację można pobrać ze strony https://goo.gl/sASCqL. Prosimy o opublikowanie tej informacji na Państwa stronach WWW lub w lokalnej prasie –  powiadomienie mieszkańców o możliwości skorzystania z naszego systemu może ograniczyć straty spowodowane przez nagłe zmiany pogody. Dodatkowe informacje można znaleźć na profilach FB Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz https://www.facebook.com/lowcyburz/ oraz aplikacji O!strzegator https://www.facebook.com/ostrzegator/
System geokomunikatów może też zostać wykorzystany do dwustronnej komunikacji pomiędzy władzami miast i gmin, a mieszkańcami. Ci pierwsi mogą informować o sprawach lokalnych, wydarzeniach kulturalnych, utrudnieniach komunikacyjnych, wyłączeniach prądu lub wody oraz innych ważnych sprawach. Informacja dociera do wszystkich użytkowników na zdefiniowanym terenie w ciągu kilku sekund. Z kolei mieszkańcy mają możliwość przesłania informacji bezpośrednio do urzędu. Mogą informować władze o napotkanych utrudnieniach, uszkodzeniach dróg i chodników. Mogą też kontaktować się w przypadku klęsk żywiołowych. Ich zgłoszenia mogą zawierać współrzędne geograficzne miejsca zdarzenia oraz dokumentujące je zdjęcia. Pozwala to pracownikom urzędu podjąć odpowiednie działania.
Publikacja wiadomości przez urzędy miast i gmin, jest możliwa po zawarciu z nami umowy. Ponieważ chcielibyśmy dać Państwu możliwość  skorzystania z systemu w okresie jesiennym, gdy nagłe zjawiska pogodowe mogą ponownie wystąpić na terenie Polski, zdecydowaliśmy się na całkowicie bezpłatne udostępnienie systemu do końca tego roku, bez żadnych zobowiązań w przyszłości. Chcemy w ten sposób upowszechnić nasze rozwiązanie – proszę wziąć pod uwagę fakt, że nawet jeśli nie zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie systemu w przyszłości, jego użytkownicy nadal będą otrzymywać ostrzeżenia meteorologiczne publikowane przez Stowarzyszenie Polskich Łowców Burz oraz informacje urzędów miast i gmin w innych rejonach Polski.
Jeśli wyrazicie państwo chęć skorzystania z naszego systemu, bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania.
 
Z poważaniem
Tomasz Bigaj
Prezes Zarządu
 
e-mail: tomasz.bigaj@mcss.pl
tel.       +48 785 666 701