Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

"Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II" realizowana jest również w Gminie Spytkowice.

11 kwietnia 2017 roku Gmina Spytkowice podpisała umowę partnerską z Województwem Małopolskim na rzecz realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W ramach projektu w I półroczu bieżącego roku jeden z nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. por. Tadeusza Stefaniszyna rozpoczął studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodowego.

Od września bieżącego roku zacznie działać Szkolny Punk Informacji i Kariery (SPInKa) przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. por. Tadeusza Stefaniszyna, w którym uczniowie klas gimnazjalnych skorzystają z fachowej pomocy nauczyciela doradcy zawodowego. Do zadań realizowanych w SPInKa należeć będzie m.in. prowadzenie poradnictwa dla uczniów w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji, organizacja spotkań z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia warsztatowe oraz indywidualne będą dostępne dla wszystkich uczniów klas gimnazjalnych oraz dla uczniów klas 7 – 8 tych szkół podstawowych, które w okresie przejściowym reformy edukacji będą funkcjonowały równocześnie z gimnazjami w danej szkole. Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach SPInKi zapewnieni uczniom pomoc doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno – zawodowej a w konsekwencji przyczyni się do podniesienia u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami i umiejętnościami.

We wrześniu bieżącego roku zakupiono wyposażenie do SPInKi – laptop, drukarkę i projektor – na łączną kwotę 3.998,73 zł

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie okres realizacji projektu przewidziano do końca 2019 r. Po zakończeniu realizacji projektu – SPInKa będzie funkcjonowała w strukturze szkoły przez okres co najmniej dwóch lat.
Całkowity koszt projektu dla Gminy Spytkowice to 38.459,20 zł (w tym: dofinansowanie z EFS – 34.613,28 zł, wkład własny Gminy Spytkowice – 3.845,92 zł).