Ogłoszenie – Montaż Odnawialnych Źródeł Energii

Wójt Gminy Spytkowice zaprasza mieszkańców zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania na montaż Odnawialnych Źródeł Energii tj.
- kolektorów słonecznych,
- ogniw fotowoltaicznych
- pomp ciepła,
Na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 października 2017r. (tj. czwartek) o godz. 18.30 w Sali OSP w Spytkowicach.
Na spotkaniach zaprezentowane zostaną informacje na temat Odnawialnych Źródeł Energii, a także warunki uczestnictwa w planowanym projekcie pn.: „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gospodarstwach prywatnych na terenie Gminy Spytkowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uwaga! Mieszkańcy, zarówno ci, którzy złożyli wstępne ankiety jak i ci którzy jeszcze tego nie dokonali, a są zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o złożenie nowych wniosków w przypadku dalszej chęci skorzystania z dofinansowania. Wzory wniosków zostaną przedstawione na w/w spotkaniu.