Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Spytkowice

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Załączniki do dokumentu: