Gminne drogi i oświetlenie

Gmina otrzymała promesę w wysokości 110.000,00zł na zadanie:
„Remont Drogi Gminnej „Do Franka Zamarło” K364671 w Spytkowicach - 250 metrów.
oraz promesę w wysokości 310.000,00zł na zadania:
Remont Drogi Gminnej "Do Kudziów" K364585 w Spytkowicach  - 215 metrów.
Remont Drogi Gminnej "Koło Gąsienicy" K364617 w Spytkowicach 180 metrów,
Remont Drogi Gminnej "Antolakówka" K364676 w Spytkowicach 165 metrów.
Łączna wartość w/w remontów dróg gminnych wynosi wraz z wkładem własnym: 575 777,21zł brutto. (ponad 800mb nowych nawierzchni mineralno - bitumicznych).  
Rozpoczęto realizację zadania rozbudowy oświetlenia ulicznego na następujących odcinkach:
przy drodze gminnej – kierunek do drogi Krzyżowej w miejscowości Spytkowice
przy drodze gminnej – kierunek od budynku nr 289 w miejscowości Spytkowice
Łączny koszt inwestycji 107.192,10zł .
Dokonano kompletnego uzupełnienia brakującego oznakowania dróg gminnych (akty wandalizmu na przestrzeni ostatnich 10 lat) – koszt 10.000,00zł oraz rozpoczęliśmy wprowadzenie nowo zatwierdzonego zaktualizowanego projektu organizacji ruchu (montaż nowych 46szt. znaków) przy nowo powstałych odcinkach dróg asfaltowych w ostatnich latach, koszt 16.000,00zł.