Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP

W dniu 8.01.br dokonano uroczystego przekazania sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości  – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (program I Priorytet IIIB).
W przekazaniu wziął udział poseł na sejm RP Pan Edward Siarka, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Wójt Gminy, przewodniczący Rady Gminy i radni Rady Gminy Spytkowice.
Złożono serdeczne podziękowania na ręce Pana Edwarda Siarki za zaangażowanie wykazane w sprawie otrzymania dotacji na realizację zadania.
„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"