Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Spytkowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2018.

Załączniki do dokumentu: