Podziękowania dla uczestników poboru krwi.

Honorowym krwiodawcom z serca dziękujemy!

Realizatorzy projektu "Iskierka nadziei".