MŁODZI AKTORZY ZE SPYTKOWIC LAUREATAMI OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ LALKARZY

50. Jubileuszowe Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy odbyły się w tym roku w Lublinie.
Do udziału zostało nominowanych 12 spektakli amatorskich teatrów lalkowych z całej Polski, w tym dwa Grupy Teatralnej LALKARZE: „Zimowa opowieść” i musical „Dopalaczom mówimy – NIE!”.
Pięć dni teatralnego święta – spektakle, warsztaty, pokazy metodyczne, filmowe, wykłady i wystawy . Oprócz teatrów amatorskich, wystąpiły również zespoły profesjonalne: Velo Theatre z Francji, Teatr Miejski „Miniatura” z Gdańska  oraz studenci  Akademii Teatralnej w Warszawie -Wydział  Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i Nowosybirskiego Państwowego Instytutu Teatralnego.
Spotkania nie miały charakteru konkursu. Celem ich była prezentacja i wymiana doświadczeń oraz doskonalenie warsztatu.
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy, upominki oraz nagrody finansowe.