Protokół Komisji konkursowej powołanej w sprawie opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Załączniki do dokumentu: