Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że wydawanie wniosków papierowych na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2018/2019 o przyznanie świadczeń:
- świadczenia ,,Dobry Start” 300 +
- świadczenia wychowawczego 500+
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
- specjalnego zasiłku opiekuńczego
wraz z instrukcją ich wypełnienia rozpocznie się od dnia 16 lipca 2018r. (poniedziałek) w siedzibie GOPS w Spytkowicach w godzinach od 8.00 do 16.00.

Przyjmowanie kompletnych wniosków rozpocznie się od 01.08.2018r. w godzinach od 7.00 do 17.00.
W związku z realizacją świadczenia Dobry Start (300+) nie będą wydawane decyzje administracyjne przyznające świadczenie, jedynie będą one wydawane w przypadku odmowy przyznania świadczenia a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Informacje o przyznaniu ww. świadczeń odbywać się będzie droga elektroniczną z e-maile: gops@spytkowice.pl
Ważne! Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+) należy złożyć do 30 listopada.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia Dobry Start (300+) można znaleźć na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/