Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 7.08.2018 roku

W sprawie: 

ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu

Załączniki do dokumentu: