ABC zarządzania wolontariatem

Bezpłatne szkolenie z zakresu wolontariatu  „ABC zarządzania wolontariatem”, które odbędzie się 9 listopada 2018 r. w Wadowicach o godz: 9:00-16:00.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy. Szkolenie będzie szansą na zgłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i inspirację dla doświadczonych koordynatorów oraz poznanie zasad zarządzania wolontariuszami dla osób rozpoczynających współpracę z wolontariuszami.

Tematyka szkolenia:
- Aspekty prawne wolontariatu, rekrutacja i budowanie zespołu wolontariuszy, motywowanie i nagradzanie, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 4 listopada 2018r. na adres katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.pl O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość dostępnych miejsc: 14.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.