Informacja o naborze

Uprzejmie informujemy o planowanym naborze na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06-12-2018 do 20-12-2018.

Szczegółowe informacje nt. naboru i składania wniosków znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze i w biurze LGD.
Ogłoszenie o naborze:
http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2018/11/20/nabor-nr-10-2018-r...