Informacja o naborze

Uprzejmie informujemy o planowanym naborze na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06-12-2018 do 20-12-2018.

Szczegółowe informacje nt. naboru i składania wniosków znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze i w biurze LGD.

Ogłoszenie o naborze:

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2018/11/20/nabor-nr-10-2018-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej-operacje-w-zakresie-infrastruktury-kulturalnej-w-wyniku-wsparcia-w-ram/