Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dożywianie dzieci w placówce przedszkolnej na terenie Gminy Spytkowice w okresie od 02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.”