OGŁOSZENIE

W dniu 10.02.2019 r. w Gminnym Centrum Kultury odbędzie się o godzinie 10.00 zebranie wiejskie.

W programie wybór Rady Sołeckiej.